Бекітілді

2014 жылғы
Бас кеңестің № ___  Қаулысымен

 

Аумақтық кәсіподақтар  бірлестігі

 «______________________ облысының 
(республикалық маңызы бар қаланың, астананың)
Кәсіподақтар орталығының»
ТИПТІК  ЖАРҒЫСЫ

 

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. Аумақтық Кәсіподақтар бірлестігі «______________облысының  (республикалық маңызы бар қаланың, астананың)  Кәсіподақтар орталығы» (бұдан былай Кәсіподақтар орталығы) кәсіподақтардың бірлестігі, коммерциялық емес ұйым болып табылады және басқа ұйымдастыру-құқықтық үлгіде құрылады. Қазақстан Республикасының Кәсіподақтар федерациясының (бұдан былай – Федерация) құрылымына кіреді және оның мүше ұйымы болып табылады.

Құжатты жүктеу