Бекітілді
2014 жылғы «      »
Бас кеңестің № ___  Қаулысымен

 

САЛАЛЫҚ КӘСІБИ ОДАҚ» ҚБ
ТИПТІК ЖАРҒЫСЫ

 

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1.«_________________ «Салалық кәсіби одақ» қоғамдық бірлестігі (бұдан былай - Кәсіподақ деп аталады) өзінің мүшелерінің еңбек, өндірістік және кәсіби мүдделерінің ортақтығы негізінде құрылған тәуелсіз, дербес  қоғамдық бірлестік болып табылады.

Құжатты жүктеу